top of page

Updated: Jan 17

Het lijkt alsof we de pedalen verloren zijn. Versnipperde aandacht. Eindeloze werkdagen. Geen tijd voor taken die ons op lange termijn een gevoel van voldoening geven.


Dat is niet alleen slecht voor ons welzijn.

Dat is ook slecht voor de productiviteit van onze teams.


Ik begeleid dan ook graag managers met als doelstelling:

 1. meer tijd voor waardecreatie

 2. hogere productiviteit van het team

 3. meer welzijn

Ik ben net gestart met een begeleiding van een team bij Beiersdorf. 3 korte, intense sessies van 1,5 uur.


In een reeks van 3 blogs neem ik je graag mee in dat traject: je komt te weten welke inhoud ik geef, welke vragen ik de deelnemers geef en hoe ik ervoor zorg dat ik zo weinig mogelijk zelf aan het woord kom. Want ja, wanneer deelnemers zelf tot inzichten komen, dan blijven ze beter plakken.


Deze morgen had ik een eerste sessie. Hier gaan we dan.


Deel I: van hybride naar goed werk


'Hybride werken op zich is geen interessant vraagstuk. Het wordt wél interessant wanneer we het zien als een opstap naar goed en duurzaam werk. Maar hoe maken we de link tussen beide concepten?'


Die vraag stel ik de deelnemers bij de start.

Geen eindeloze powerpoints dus.


Eén van de deelnemers stelt me direct een bijvraag:

wat bedoel jij met 'duurzaam', Isabel.


Meteen interactie van bij de start dus.


Ik licht toe:

1; gezond

2; langdurig

3; optimaal gebruik makend van onze bronnen van energie die niet onuitputtelijk zijn


Na 3 minuten individuele bedenktijd komen volgende antwoorden:


'Voor COVID-19 lag het werk vast: we gingen vijf dagen naar kantoor. Nu kunnen we keuzes maken en die keuzes dwingen ons stil te staan bij de volgende vragen: hoe zorgen we voor een goede output en dan nog eens op zo'n manier dat het ook mij energie geeft.


'De gezondheidscrisis heeft ons ertoe aangespoord om bewuster na te denken over tijd, efficiëntie, over hoe we bijdragen tot doelstellingen.'


'Hybride werken zet ons ertoe aan om betere keuzes te maken én om proactiever te zijn.'


'Was het zinvol om naar kantoor te gaan? Wat is de toegevoegde waarde van fysiek samen zijn? Wat kan ook digitaal en wat zeker niet? Vragen die we ons vroeger niet stelden.'


Fantastisch vind ik dat. Wanneer deelnemers - zonder veel input - zelf tot interessante inzichten komen. Wat een goede vraag en al wat stilte al niet vermag.


Op het einde vat ik als volgt hun antwoorden samen.


'Van wat jullie gezegd hebben onthou ik vooral:

 • bewuste keuzes - stilstaan bij tijd & efficiëntie

 • energie

 • proactiviteit'


Deel II: grip op waardecreatie


Bij de start van deel II alweer niet te veel uitleg. Maar een beeld en een vraag.


Ik geef de deelnemers onderstaande tekening en vraag hen die te relateren aan hun takenpakket: hoe zouden zij olifantentaken definiëren, wat zijn karakteristieken van rondspringende konijnen en van zebra's?


Op dit punt denk je wellicht: wacht eens even. Dat verwijst toch naar die metafoor van Thomas Boone Pickens 'when hunting elephants, don't get distracted chasing rabbits'?


Dat klopt.

Alleen heb ik gemerkt dat die metafoor niet afdoend is voor 'werk'.

Ons takenpakket bestaat niet alleen uit olifanten en konijnen. Er is ook nog een tussencategorie. Die heb ik dan zebra's gedoopt.


Bovendien zag ik ooit eens van een andere organisatie een werkblad met daarop: bepaal per dag je olifanten'. Met 5 lijnen eronder.


Ik heb me daar altijd aan geërgerd aan dat blad dat ik hier en daar zag opduiken.


De reflectie over de verschillende soorten taken doe je niet per dag.

En als we al 3 olifanten hebben om op te jagen, dan geraken we al een heel eind.Ook hier liet ik de deelnemers eerst in stilte nadenken. En ook hier kwamen de deelnemers zelf tot interessante inzichten.


 • Olifanten: daarmee maken wij het verschil - ze vragen meer tijd en dus denkwerk - ze hangen vaak niet vast aan een urgente deadline - zijn eerder strategisch van aard - staan meestal niet gepland in de agenda, of worden makkelijk verschoven.

 • Konijnen: geven ons een vals gevoel van productiviteit - eerder kleinere taken.

 • Zebra's: meestal wél gepland in de agenda, maar uitgevoerd in de marge van de dag ('s morgens vroeg en 's avonds laat of erger nog: in het weekend).


Het fijne aan metaforen is dat ze mensen makkelijk laten praten, het prikkelt hun verbeelding. Zo zei een deelnemer 'verwijs je met de zebra's naar de recurrente meetings met hun vaste patroon, Isabel?'


Aha! daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan.


Vervolgens maken we het concreet.


Aan de hand van een voorbeeldlijst van mijn drie soorten taken met het gewenste aantal uren per week, vraag ik deelnemers die taken voor zichzelf op te sommen. Dan vraag ik hen hun olifanten en zebra's neer te schrijven in de chat.


Een samenkomst is intenser en betekenisvoller wanneer de host ervoor zorgt dat het merendeel van de interactie plaats heeft, NIET tussen de host en de deelnemers, maar tussen de deelnemers zelf. Het is een truc die ik haalde uit het boek 'The Art of Gathering' van Priya Parker. En ik pas hem graag toe. Op dit moment van de workshop vraag ik de deelnemers om elkaar bijvragen te stellen.


Het wérkt.


Deel III: grip op tijd


De dialoog die zich installeert tussen de deelnemers gaat al snel over op de vraag: hoe garanderen jullie dan dat jullie tijdens normale kantooruren wél werken aan olifanten en zebra's?


Als je ook hier weer voldoende stilte laat, dan komen de meest interessante ideeën uit de groep zelf.


Zo hoorde ik deze namiddag:


 1. Wanneer ik een moeilijke taak rond moet krijgen, zet ik notificaties bewust af. Ik voel me daar niet schuldig over. Ik moet eerst voor mezelf zorgen alvorens ik kan zorgen voor de anderen.

 2. Ik plan een meeting in waarin ik mezelf verplicht om mijn team of mijn manager info te geven over een olifant.

 3. Het klopt dat de konijnenjacht voldoening geeft. Maar eerlijk? Ik krijg pas écht voldoening van het neerschieten van die grote olifant. Dat besef helpt me.

 4. Er zal nooit tijd overschieten, er zal nooit extra tijd zijn. We moeten altijd tijd maken. Dat proactieve dat we zelf zonet vermeldden is belangrijk.

 5. We halen ook voldoening en energie uit sociale contacten, maar vanaf wanneer worden die een soort van inbreuk op onze efficiëntie?

 6. We moeten meer discipline aan de dag leggen.

 7. Een leidinggevende heeft niet alleen als toegevoegde waarde om zijn medewerkers te helpen. Het is ook zijn/haar taak om het team meer zelfredzaam te maken. Zo maken we zelf meer tijd vrij om op olifantenjacht te gaan.

Om dit stuk af te sluiten toon ik een fragment uit de film van Alice in Wonderland die de Cheshire Cat tegen lijf loopt. De link vind je onder de visual.


Aan jullie om zelf even te gaan piepen.

Bekijk het stukje 1'14" - 1'32".


Ja - dit is mijn favoriete stuk van de sessie.

:-)


Als samenvatting van dit deel toon ik het volgende woord in hoofdletters.

INTENTIONALITY.


En ik verwijs ook naar het recente onderzoek van Gartner over hybride teams. Die teams die bleken bewust stil te staan bij hun manieren van samenwerken (fysiek / digitaal en synchroon / asynchroon), dié bleken het meest productief te zijn.


Is dit nu geen gewone cursus timemanagement?


Sessie 1 leunt zeker aan bij een gewone cursus timemanagement.


Ik denk toch het verschil te maken door de manier waarop ik de sessie begeleid. Ze is kort en intens. Ik garandeer dat vooral de deelnemers aan het woord komen. En natuurlijk zijn er een reeks inzichten waarvan ik weet dat ze aan bod moeten gekomen zijn. Denk aan de verleiding van de dopamine shots, het feit dat onze hersenen gemaakt zijn om voorrang te geven aan wat makkelijk en nieuw is, het verschil tussen 'hedonistisch geluk' en 'eudaimonia'.


Bovendien is dit maar een opstapje naar sessie 2.

Dan gaan we verder en dieper:


 1. ik leg uit waarom de inzichten van sessie 1 niet voldoende zijn - en waarom dus gewone cursussen timemanagement niet werken

 2. ik link de olifanten en de zebra's aan de verschillende soorten van motivatie van Deci & Ryan (gecontroleerde versus autonome motivatie - om dat dan weer te linken aan energie). En neen ik kom dan niet aan bij de onnozele slagzin 'do not manage your time, manage your energy'. Dat is een dooddoener van jewelste. Tijd en energie gaan samen.

 3. we verdiepen ons in het concept focustijd en asynchrone samenwerking


In sessie twee zal er zeker iets meer 'push' zijn van mijn kant.


Om te garanderen dat sessie 1 maximaal naweeën vertoont, vraag ik de managers de volgende vragen met hun team te bespreken:


Vraag 1: wat zijn onze olifantentaken?

Een verbindende oefening die leidt naar meer grip op waardecreatie.


Vraag 2: met welk soort gedrag storen we nu elkaar?

Aha! Dat is een plezante vraag.

In de nasleep daarvan: hoe komt het dat we elkaar vaak vragen moeten stellen - kunnen we werken met consultatie-uren - met welk gedrag moeten we zeker stoppen?

Alweer een verbindende oefening die leidt naar meer grip op tijd.


Ik ben benieuwd naar de inzichten van de leidinggevenden.Wil jij dat teams meer tijd vrij kunnen maken om te werken op dié taken die waarde creëren voor je organisatie? 

Wil jij werken tegelijk op de productiviteit en het welzijn van je medewerkers?

Wil jij verder gaan dan de gewone cursus timemanagement die nergens toe leidt? 

Contacteer me dan: isabel.declercq@connectsharelead.com 


525 views0 comments

Updated: Nov 24, 2022

‘70% van de Nederlandse werkgevers zegt thuiswerken te gaan beperken of het aantal hybride functies terug te willen brengen.’


Die kop was vandaag 14 november te lezen in Het Financieele Dagblad.


Ik verslikte me zowaar in mijn koffie. Die beslissing lijkt wel een opgestoken middelvinger te zijn naar de medewerker. Of beter: een neerbuigend ontkennen van wat onderzoek zegt over de effecten van het hybride werken.


Eén van de toponderzoekers in dat domein is Nick Bloom, professor aan de Stanford University. De sympathiek ogende professor kwam vorige week, vrijdag 11 november, nog op de Amerikaanse zender CNBC. Hij gaf daarbij de resultaten van zijn recent onderzoek mee: Hybride Werken heeft een positief effect op geluk, retentie, productiviteit, diversiteit en inclusie.


Dus al die corporate boodschappen over ‘we hechten belang aan retentie’ – ‘well-being is meer dan ooit onze zorg’ – ‘we dragen inclusie en diversiteit hoog in het vaandel’, dat was dan één grote farce?


Wil je weten hoe ik organisaties, teams en medewerkers help op weg naar THE WINNING MIX, het kruispunt van meer werkgeluk en productiviteit? Klik dan hier.


Dat er zich donkere wolken begonnen op te stapelen aan de hybride hemel, dat werd eind september al duidelijk. De CEO van Microsoft, Satya Nadella, haalde toen met een opgestoken vinger (de wijsvinger in zijn geval) uit naar leidinggevenden.


Onderzoek van Microsoft bij 20.000 mensen in 11 landen toonde een pijnlijke kloof. Een kloof tussen medewerkers enerzijds en leidinggevenden anderzijds. 87% van de ondervraagde medewerkers vonden dat ze productief waren. 85% van de leidinggevenden vond het echter niet zo vanzelfsprekend om aan te nemen dat hun mensen wel écht aan het werk waren. Satya Nadella verwees er met een verwijzende vinger naar als ‘productivity paranoia’.
Ik spreek graag over het water dat te diep geworden is. U weet wel. Het water in het middeleeuwse Vlaamse lied van de twee koningskinderen. Wel kijk. Het water is blijkbaar bijzonder diep geworden. En bovendien lijken de koningskinderen niet meer zo verliefd op elkaar.


Dat leidinggevenden teruggrijpen naar oude gewoontes in tijden van geopolitieke spanningen, stijgende inflatie en een vertragende economie, daar moeten we begrip voor opbrengen. Maar dan moeten ze ook eerlijk toegeven dat ze in een kramp schieten en dat ze zich daarbij willen bedienen van hun oud instrumentarium.


Ze moeten dan wel stoppen met valse argumenten op tafel te leggen zoals de volgende drie die je kan lezen in dat artikel van het Financieele Dagblad:


1. gebrek aan sociaal contact

2. het is onduidelijk waar mensen mee bezig zijn

3. mensen raken betrokkenheid kwijt


Die drie argumenten zou ik graag meteen van tafel vegen.


Gebrek aan sociaal contact?

In een hybride context is er geen gebrek aan sociaal contact want ontmoeten collega’s elkaar nog 2 à 3 dagen per week. Tenzij je daarover geen afspraken hebt gemaakt.

Maar wiens fout is dat?


Het is onduidelijk waar mensen mee bezig zijn

Continu willen weten waar mensen mee bezig zijn. Is dat een belangrijke taak van een leidinggevende? Indien je de juiste mensen hebt aangeworven, indien je hen duidelijke doelstellingen hebt gegeven, indien er regelmatig overleg en feedback is waarbij de leidinggevende de medewerker de kans geeft om te groeien en zijn/haar werk op tijd bij te sturen, wanneer er ook meer digitale schriftelijke communicatie is in plaats van alles mondeling in een gesloten bureau te willen meegeven, dan is elke minuut op de hoogte te willen zijn van waar mensen mee bezig zijn simpelweg slecht bestede tijd.


Die controleringsdrang lijkt er één te zijn van de ploegbaas in de tijden van priester Daens. Kenniswerkers verwachten van hun leidinggevenden dat ze duidelijke instructies geven en dat ze hen begeleiden opdat ze samen met collega’s kunnen werken naar een sterke output waarmee ze de klant dienen.


Die controleringsdrang lijkt er één te zijn van de ploegbaas in de tijden van priester Daens. Te weinig betrokkenheid?


Recent onderzoek van Gallup toont aan dat slechts 14% van de medewerkers in Europa ‘engaged’ is. Gallup doet al jaren onderzoek naar engagement en laat ons gewoon eerlijk zijn: die cijfers zijn nooit top geweest.


Hoe komt dat toch?


Ik luisterde gisteren naar journalist en auteur Dirk Tieleman. Hij is 82 en bracht net een nieuw boek uit Waarom we niets van de Oriënt begrijpen (en waarom we dat wel zouden moeten doen.‘ Tijdens een interview op Klara zei hij het volgende: ‘dat mooie gedachtegoed van de Jezuïeten – dat ‘plus est en vous’, dat zijn we blijkbaar verleerd.’ En ook zei de journalist ‘we cultiveren stress’ en ‘laat je niet overrompelen maar zoek intens in je leven wat je echt wil doen met dat leven.’


Met andere woorden: dat verlies aan betrokkenheid krijg je niet weg door mensen terug te fluiten naar kantoor en ze daar als sardienen in een opgeleukte conservenblik bij elkaar te steken.


De eerlijkheid gebiedt me ook te vermelden dat hybride werken leidt naar meer snelle, pingpong achtige, digitale communicatie. Ja – ook dat kwam naar voren uit het recente onderzoek van Nick Bloom én dat was ook al duidelijk geworden in de Work Trend Index van Microsoft in april 2022.


En wellicht is het ook zo dat medewerkers bepaalde dingen zien als ‘verworven rechten’. Ik hoor het vaak: dat mensen niet meer komen opdagen zelfs wanneer de meeting duidelijk werd aangekondigd als een fysieke meeting.
Dat verlies aan betrokkenheid krijg je niet goed door mensen terug te fluiten naar kantoor en ze daar als sardienen in een opgeleukte conservenblik bij elkaar te steken. 


De oplossing naar meer betrokkenheid, naar meer werkgeluk en verhoogde productiviteit, dat is een verantwoordelijkheid die gedragen moet worden door verschillende actoren: het individu, het team en de organisatie.


Kleur bekennen

De organisatie moet kleur bekennen: kiest zij nog voor flexibilisering van werk of niet? En in beide gevallen moeten de leiders die keuze verantwoorden.


Elke keuze is een reflectie van het waardenpatroon van een organisatie. En daar is niets mis mee zolang die eerlijk wordt meegegeven.

Elon Musk doet dat ook.


Afspraken maken

Teams moeten afspraken maken: hoe creëren wij waarde, hoe willen we samenwerken, wat is ons synchrone minimum, hoeveel uren zijn daarvan fysiek en hoeveel digitaal, hoe garanderen we dat we blijvend leren van en met elkaar?


Dat samen afspraken maken om tot een mooie, betekenisvolle output te komen, dat werkt verbindend.


Tinder Match

Individuen moeten eerlijk zijn met zichzelf: die taken die strategisch belangrijk geacht worden voor de organisatie, passen die wel bij wat zij zelf betekenisvol vinden? Want als die Magical Tinder Match er niet meer is, dan baten pingpongtafels, kleurrijk meubilair en fruitmanden niet meer.


De toekomst van werk is niet waar we werken

De toekomst van werk is hoe we waarde creëren, hoe we daarbij synchroon en asynchroon willen samenwerken en hoe we dan ons succes meten.


Contacteer me als je het directiecomité kleur wil laten bekennen.

Contacteer me als je je teams wil helpen om afspraken te maken.

Contacteer me als je je medewerkers zichzelf een spiegel wil laten voorhouden.


Meer info over wat ik precies doe hier.


isabel.declercq@connectsharelead.com - 00 32 477 87 24 691,657 views1 comment
bottom of page